Jeg vil verge mitt land


Avskrift fra
Bjørnstjerne Bjørnson: Digte og sange
Gyldendal norsk forlag
Oslo - 1957

Bjørnstjerne Bjørnson:
JEG VIL VERGE MITT LAND

Jeg vil verge mitt land,
jeg vil bygge mitt land,
jeg vil elske det frem i min bønn, i mitt barn,
jeg vil øke dets gavn,
jeg vil søke dets savn
ifra grensen og ut til de drivende garn.

Her er sommersol nok,
her er sedejord nok,
bare vi, bare vi have kjærlighet nok.
Her er diktende trang
gjennom arbeidets gang
til å løfte vårt land, blott vi løfter i flokk.

Vi fór vide på tog
over gyngende våg,
rundt i landene kneiser normanniske tårn.
Men vårt modige flagg
flyver vidre i dag,
og det rødmer av sunnhet som aldri tilforn.

Og vår fremtid er stor;
ti det tre-kløvde Nord,
det skal samles igjen, det skal blive seg selv.
Hva du evner, kast av
i de nærmeste krav,
det skal bæres helt frem av en voksende elv.

Denne bokstavn er vår,
og vi elsker den for
hva den var, hva den er, hva den bliver igjen.
Og som kjærlighet gror
av den hjemlige jord,
skal den gro av vår kjærlighets frøkorn igjen.

No comments:

Post a Comment

Time on this blog is Norwegian time. ♫♪ 

Welcome be to leave a message, 
serious, or just for fun. ~ 
Kindly do no harm or damage: 
State your name. And kiss The Son.